اساتید دانشکده

صاحب محمدیان منصور

صاحب محمدیان منصور

صاحب محمدیان منصور   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه جوانمردی بررسی نظام پیمون در معماری هخامنشی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اسکیس 2813223 1 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1399
مقدمات طراحی معماری3 2813221 5 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1399
بیان معماری 2 2813217 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) 1399/03/31 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
بیان معماری 2 2813217 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) 1399/03/31 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
طرح معماری 3 2813070 5 02 هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 20:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مقدمات طراحی معماری1 2813219 5 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 13:00) 1398/10/08 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مقدمات طراحی معماری 2 2813036 5 02 هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 20:00) 1398/10/07 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
هندسه ترسیمی 2817056 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مقدمات طراحی معماری 1 2813035 5 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 14:00) 1398/03/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
هندسه مناظر ومزایا 2813032 2 03 هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 10 نتیجه
از 1