اساتید دانشکده

مهرداد کریمی مشاور

مهرداد کریمی مشاور

مهرداد کریمی مشاور   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تبیین ارتباط بین کیفیت های فضای باز عمومی و فعالیت بدنی دکتری 1398/11/30
تاثیر ارزش های فرهنگی در شکل گیری منظر شهری (نمونه موردی شهر یاسوج) دکتری 1398/06/30
ارزیابی دیدهای شهری و تاثیرات بصری آن ها بر شهروندان، مطالعه موردی: شهر سنندج دکتری 1398/03/27
ارمان اذری پسند فرم های موجود در طبیعت در طراحی فرم های بهینه به کارگیری کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
مستوره یارتیره الگوی بهینه خط آسمان شهر کرمانشاه کارشناسی ارشد 1394/11/19
بهاره اریس بررسی جایگاه هنر در شهر با تأکید بر مؤلفه معنای فضا (نمونه مورد مطالعه: فضاهای شهری شهر تهران) دکتری 1397/11/03
حسین تروشه تاثیر بلند مرتبه سازی بر سلامت روان شهروندان کارشناسی ارشد 1396/12/08
زهرا جوهریان تأثیر نحوه ی چیدمان ساختمان های بلند بر مسیر حرکت باد مطلوب در شهر (نمونه موردی: اصفهان) کارشناسی ارشد 1397/11/29
حاتمه حاجی ولیئی مکانیابی ساختمان های بلند با رویکرد بصری- نمونه موردی شهر همدان کارشناسی ارشد 1396/11/25
شیدا حقیریان طراحی عرصه های مشارکت ساکنان مناطق فرودست شهری بر پایه اشتراکات فرهنگی- اجتماعی- اقتصادی(محله عباس آباد ساوه) کارشناسی ارشد 1394/11/07
فرشته خزایی کوهپر حد بهینه پیچیدگی در نماهای شهری کارشناسی ارشد 1394/11/21
عطیه خورشیدی الگوهای حرکتی عابر پیاده در محلات خودرو با تاکید بر ارتقا امنیت با ترکیب دو ابزار پهپاد و چیدمان فضا کارشناسی ارشد 1397/10/03
رضوان دالوند بازآفرینی ساختارهای طبیعی در بافت تاریخی شهرهای ایران؛نمونه موردی:رودخانه شهر خرم آباد کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
فاطمه درویشی معناشناسی برج ها در منظر شهری کارشناسی ارشد 1394/11/20
امیرحسین سماوات اکباتان پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1394/04/15 11:53:58 ق.ظ کارشناسی ارشد 1393/11/14
شبنم سینا پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1394/04/15 0:27:50 ب.ظ کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
الیکا صفایی قمصری مکان یابی عناصر مهم شهری در عرصه عمومی با روش ایزوویست (نمونه موردی: محدوده میدان بهارستان و میدان توپخانه) کارشناسی ارشد 1397/06/18
سیمین غلامی پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1394/04/15 11:59:49 ق.ظ کارشناسی ارشد 1393/11/15
سیده مریم فاروقی تاثیر شکل بافت محله های شهری بر کاهش مصرف انرژی نمونه های موردی: کوی آپادانا، کوی بیمه و کوی اکباتان شهر تهران کارشناسی ارشد 1396/11/23
مریم فرخی مورفولوژی شهری پایدار: تدوین معیارها، الگوها و مدل های فرم شهری در اقلیم نیمه خشک بر اساس دیدگاه کارایی انرژی دکتری 1396/12/23
مهدیس مشفق سنجش و ارزیابی مولفه های دلبستگی به مکان در محلات سنتی با تاکید بر عوامل اجتماعی و کالبدی (نمونه موردی: محله حاجی همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
منا مهاجرانی پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1394/04/15 0:43:6 ب.ظ کارشناسی ارشد 1393/11/20
مونا نیکوخوی پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1394/04/15 10:36:27 ق.ظ کارشناسی ارشد 1393/11/13
سلمان وحدت بررسی و سنجش اولویت های خوانش منظر میدان های شهری (مطالعه موردی: همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با برنامه ریزی کالبدی 2813071 2 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (10:00 - 13:00) 1399/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
برنامه ریزی کالبدی معماری 2813119 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) 1399/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
ارزیابی محیط مصنوع 2813132 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته شنبه (08:30 - 10:00) 1399/04/16 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
تحلیل فضاهای شهری 2813072 3 02 هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/17 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
تحلیل فضاهای شهری 2813072 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/17 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
آشنایی با برنامه ریزی کالبدی 2813071 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
روش های کمی و کیفی پیشرفته در شهرسازی 2816083 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مطالعات منظر شهری 2813139 3 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
معماری معاصر 2813135 3 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 12:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
تحلیل فضاهای شهری 2813072 3 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تحلیل فضاهای شهری 2813072 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
طرح معماری 1 2813068 5 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 15:00) 1398/03/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 12 نتیجه
از 1