اثر معروف هنری کارل اشلامینگر پس از انتقال به دانشکده هنر و معماری در محل سابق خود نصب گردید

اثر معروف هنری کارل اشلامینگر پس از انتقال به دانشکده هنر و معماری در محل سابق خود نصب گردید


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print