آخرین فرصت دفاع از پایان نامه و رساله (پارسا) کارشناسی ارشد و دکتری در نیمسال 4012

آخرین فرصت دفاع از پایان نامه و رساله (پارسا) کارشناسی ارشد و دکتری در نیمسال 4012


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با سلام و احترام

      پیرو نامه شماره 432331 (مبنی بر آخرین فرصت دفاع از پایان نامه و رساله (پارسا) کارشناسی ارشد و دکتری در نیمسال 4012، حداکثر تا تاریخ 1402/07/26 )؛ بدین وسیله به استحضار می رساند دانشجویان مذکوری که دارای معافیت تحصیلی تا تاریخ 1402/06/31 می باشند از این موضوع مستثنی بوده و می بایست تا پیش از تاریخ مذکور ( 1402/06/31 ) از پایان نامه خود دفاع نمایند. بدیهی است، درج تاریخ دفاع بعد از این تاریخ، مشکلات فراوانی را از نظر نظام وظیفه ایجاد خواهد کرد. مراتب جهت اطلاع رسانی مقتضی، به حضور تقدیم می گردد.