نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تغییر تاریخ جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی فاضلی شیرازی

تغییر تاریخ جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی فاضلی شیرازی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

تغییر تاریخ جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی فاضلی شیرازی

تاریخ جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "علی فاضلی شیرازی" با موضوع "بازسازی تجربی سفال منقوش  گودین III با تاکید بر جنبه های تکنیکی و تزئینی" به روز چهارشنبه مورخ 94/11/07 تغییر یافت.