نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "امیر خانمرادی"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "امیر خانمرادی"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "امیر خانمرادی" با موضوع "بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای ساسانی شمال غرب دشت دهلران "

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "امیر خانمرادی" با موضوع "بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای ساسانی شمال غرب دشت دهلران "

رشته:       باستان شناسی
گرایش:
      دوران تاریخی

استاد راهنما:     دکتر یعقوب محمدی فر
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر عباس مترجم ،  دکتر کاظم ملازاده

تاریخ دفاع:  94/11/17     ساعت: 14 تا 16 بعدازظهر

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری