نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سعید بابامیر ساطحی"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سعید بابامیر ساطحی"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سعید بابامیر ساطحی" با موضوع"طبقه بندی ئ تحلیل سفال اشکانی تپه پیر دوشان سنندج"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "سعید بابامیر ساطحی" با موضوع"طبقه بندی ئ تحلیل سفال اشکانی تپه پیر دوشان سنندج"

 

 

رشته:       باستان شناسی
گرایش: 
   دوران تاریخی

استاد راهنما:     دکتر یعقوب محمدی فر
           استاد مشاور:     دکتر امیر ساعد موچشی         

داوران:         دکتر کاظم ملازاده ، دکتر عباس مترجم

تاریخ دفاع:  95/06/28     ساعت: 10 تا 12

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری