نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سید ایمان سجادی هزاوه"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سید ایمان سجادی هزاوه"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سید ایمان سجادی هزاوه" با موضوع "بررسی تاثیر درس هندسه کاربردی بر توانایی تجسم فضایی دانشجویان رشته معماری"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سید ایمان سجادی هزاوه" با موضوع "بررسی تاثیر درس هندسه کاربردی بر توانایی تجسم فضایی دانشجویان رشته معماری"

رشته:       معماری
گرایش:
    --

استاد راهنما:     دکتر سعید علیتاجر
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر حسن سجادزاده ،  دکتر مهرداد کریمی مشاور

تاریخ دفاع:  94/11/19     ساعت: 10 تا 12 صبح

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری