نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سید حسین طباطبایی"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سید حسین طباطبایی"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سیدحسین طباطبایی" با موضوع "نقش سرمایه های اجتماعی در ارتقاء کیفیت محیطی سکونت گاه های غیر رسمی نمونه موردی شهر کرج "

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "سیدحسین طباطبایی" با موضوع "نقش سرمایه های اجتماعی در ارتقاء کیفیت محیطی سکونت گاه های غیر رسمی نمونه موردی شهر کرج "

 

رشته:       طراحی شهری
گرایش:
     

استاد راهنما:     دکتر حسن سجادزاده
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر مهرداد کریمی مشاور ، دکتر ابراهیم مولوی

تاریخ دفاع:  94/11/25     ساعت: 8 تا 10 صبح

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری