نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سید مهدی خضری حسینی"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سید مهدی خضری حسینی"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سید مهدی خضری حسینی" با موضوع "بررسی عوامل تاثیرگذار طراحی داخلی بر ایجاد انگیزه و سطح عملکرد کارکنان اداره راه و شهرسازی"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سید مهدی خضری حسینی" با موضوع "بررسی عوامل تاثیرگذار طراحی داخلی بر ایجاد انگیزه و سطح عملکرد کارکنان اداره راه و شهرسازی"

رشته:       معماری
گرایش:
    --

استاد راهنما:     دکتر سعید علیتاجر
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر حسن سجادزاده ،  دکتر مهرداد کریمی مشاور

تاریخ دفاع:  94/11/20     ساعت: 8 تا 10 صبح

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری