نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "حسنی اسماعیل بیگی"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "حسنی اسماعیل بیگی"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "حسنی اسماعیل بیگی" با موضوع "تاثیرفضاهای باز در مهد کودک ها بر احساس تعلق خاطر کودکان به مهد کودک نمونه موردی :دو مهد کودک در شهر تهران و تویسرکان"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "حسنی اسماعیل بیگی" با موضوع "تاثیرفضاهای باز در مهد کودک ها بر احساس تعلق خاطر کودکان به مهد کودک

نمونه موردی :دو مهد کودک در شهر تهران و تویسرکان"

رشته:       معماری
گرایش:
    --

استاد راهنما:     دکتر سعید علیتاجر
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر حسن سجادزاده ،  دکتر مهرداد کریمی مشاور

تاریخ دفاع:  94/11/21     ساعت: 10 تا 12 صبح

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری