نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "رضوان دالوند"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "رضوان دالوند"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "رضوان دالوند" با موضوع "باز آفرینی ساختار های طبیعی در بافت تاریخی شهرهای ایران ،( نمونه موردی: رودخانه شهر خرم آباد)"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد  خانم  "رضوان دالوند" با موضوع "باز آفرینی ساختار های طبیعی در بافت تاریخی شهرهای ایران ،( نمونه موردی: رودخانه شهر خرم آباد)"

 

رشته:       طراحی شهری

گرایش:      ---      

استاد راهنما:     دکتر محمد سعید ایزدی، دکتر مهرداد کریمی مشاور

استاد مشاور:    دکتر حسن سجادزاده  

داوران داخلی:         دکتر ابراهیم مولوی_ ، دکتر محمد مهدی مولائی

ناظر : دکتر کاظم ملازاده

تاریخ دفاع:  95/11/20      ساعت: 11

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری