نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "زینب تقوی"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "زینب تقوی"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "زینب تقوی" با موضوع "مقایسه نگرش تطبیقی کریچلو و نجیب اغلو پیرامون نقوش اسلامی "

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "زینب تقوی" با موضوع "مقایسه نگرش تطبیقی کریچلو و نجیب اغلو پیرامون نقوش اسلامی "

 

رشته:       فلسفه هنر
گرایش:
   --- 

استاد راهنما:     دکتر علی سلمانی
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر نعمت اله عبدی ، دکتر مریم محمدی

تاریخ دفاع:  94/11/26     ساعت: 9 تا 11 صبح

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری