نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "سیده ساره مهدیان"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "سیده ساره مهدیان"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "سیده ساره مهدیان" با موضوع "تایر فضای باز دانشگاه بر ارتقای اجتماع پذیری دانشجویان"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "سیده ساره مهدیان" با موضوع "تایر فضای باز دانشگاه بر ارتقای اجتماع پذیری دانشجویان"

 

رشته:       معماری
گرایش:
   --- 

استاد راهنما:     دکتر سعید علیتاجر
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر حسن سجادزاده ، دکتر مهرداد کریمی مشاور

تاریخ دفاع:  94/11/27     ساعت: 10 تا 12

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری