نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "فاطمه حشمتیان"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "فاطمه حشمتیان"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "فاطمه حشمتیان" با موضوع "تعیین الگوی استقراری محوطه های عصر آهن شهرستان علی آباد کتول"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "فاطمه حشمتیان" با موضوع "تعیین الگوی استقراری محوطه های عصر آهن شهرستان علی آباد کتول"

 

 

رشته:       باستان شناسی
گرایش:
   پیش از تاریخ

استاد راهنما:     دکتر عباس مترجم
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر کاظم ملازاده ، دکتر علی بیننده

تاریخ دفاع:  94/12/02     ساعت: 14 تا 16

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری