نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم"فاطمه درویشی"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم"فاطمه درویشی"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم"فاطمه درویشی" با موضوع "معنا شناسی برج ها در منظر شهری"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم"فاطمه درویشی" با موضوع "معنا شناسی برج ها در منظر شهری"

رشته:       معماری
گرایش:
     

استاد راهنما:     دکتر مهرداد کریمی مشاور
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر حسن سجادزاده ،دکتر سعید علی تاجر

تاریخ دفاع:  94/11/20     ساعت:10تا 12 صبح

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری