نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم"فرشته خزایی کوهپر"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم"فرشته خزایی کوهپر"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم"فرشته خزایی کوهپر" با موضوع "حد بهینه پیچیدگی در نماهای شهری (مناظر خیابان )"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم"فرشته خزایی کوهپر" با موضوع "حد بهینه پیچیدگی در نماهای شهری (مناظر خیابان )"

رشته:       معماری
گرایش:
     

استاد راهنما:     دکتر مهرداد کریمی مشاور
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر حسن سجادزاده ،دکتر سعید علی تاجر

تاریخ دفاع:  94/11/21     ساعت: 8 تا 10 صبح

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری