نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "مهتاب یسرلو"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "مهتاب یسرلو"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "مهتاب یسرلو" با موضوع "تاثیر نما در ساختمان های بلند مرتبه بر ایجاد احساس دلبستگی به مکان برای ساکنان ( برج پاستور، برج آرین، برج جهان نما همدان)"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "مهتاب یسرلو" با موضوع "تاثیر نما در ساختمان های بلند مرتبه بر ایجاد احساس دلبستگی به مکان برای ساکنان ( برج پاستور، برج آرین، برج جهان نما همدان)"

 

رشته:       معماری
گرایش: 
   -----

استاد راهنما:     دکتر کاظم ملازاده

استاد مشاور:          -------      

داوران:         دکتر مهرداد کریمی مشاور ، دکتر حسن سجادزاده

            ناظر:     دکتر کاظم ملازاده      

تاریخ دفاع:  95/07/03     ساعت: 10 تا 12

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری