نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "ندا انصاری"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "ندا انصاری"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "ندا انصاری" با موضوع "شکل گیری و سیر تحولات ساختاری-کالبدی شهر اراک در دوره قاجار"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "ندا انصاری" با موضوع "شکل گیری و سیر تحولات ساختاری-کالبدی شهر اراک در دوره قاجار"

 

رشته:       باستان شناسی
گرایش:
   دوران اسلامی 

استاد راهنما:     دکتر محمدابراهیم زارعی
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر مریم محمدی ، دکتر عباس مترجم

تاریخ دفاع:  94/11/24     ساعت: 11 تا 13

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری