نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد فائزه هاشمی رودباری

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد فائزه هاشمی رودباری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "فائزه هاشمی رودباری "با موضوع" بازآفرینی ساختار محلات مسکونی با ارزش اجتماعی از طریق تحلیل ریخت شناسانه طراحی شهری سنتی ایران (مطالعه موردی:محله زرگنده تهران) "

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "فائزه هاشمی رودباری " با موضوع " بازآفرینی ساختار محلات مسکونی با ارزش اجتماعی از طریق تحلیل ریخت شناسانه طراحی شهری سنتی ایران (مطالعه موردی:محله زرگنده تهران) "

رشته:       طراحی شهری
گرایش:
            ---          

استاد راهنما:     دکتر محمد سعید ایزدی
استاد مشاور:            ---          

داوران:        دکتر اسداله نقدی- دکتر ابراهیم مولوی
 

تاریخ دفاع:  94/11/07     ساعت: 14 تا 16 صبح

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری