جلسه دفاع از رساله دکتری خانم "شایسته ولدی"

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم "شایسته ولدی"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

جلسه دفاعیه رساله دکتری خانم "شایسته ولدی" با موضوع "سنجش کارکرد آموزش مبتنی بر واقعیت افزوده در درس تاسیسات مکانیکی مقطع کارشناسی رشته معماری"

 

رشته:       مهندسی معماری

گرایش:      -----

استاد راهنما:     دکتر سعید علیتاجر

استاد مشاور:    دکتر حسن ختن لو

داوران داخلی:        دکتر مهرداد کریمی مشاور

 

تاریخ دفاع:   98/11/14  ساعت: 11

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری