سلسله نشست های علمی در خصوص هگمتانه و ثبت جهانی "منظر تاریخی شهری هگمتانه تا همدان"

سلسله نشست های علمی در خصوص هگمتانه و ثبت جهانی "منظر تاریخی شهری هگمتانه تا همدان"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

      باطلاع میرساند سلسله نشست های علمی  در خصوص هگمتانه و ثبت جهانی "منظر تاریخی شهری هگمتانه تا همدان" در قالب همکاری علمی بین پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری هگمتانه و دانشکده هنر و معماری برگزار میگردد .