شرکت در آزمون جامع و یا دفاع از رساله دکتری

شرکت در آزمون جامع و یا دفاع از رساله دکتری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با سلام و احترام، 

   با عنایت به شیوه نامه ی اجرایی احراز بسندگی زبان خارجی برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی مصوب 21/299330 مورخ 1401/10/07 وزارت عتف، باستحضار می رساند کلیه دانشجویان دکتری ورودی قبل از مهر 1402 متقاضی شرکت در آزمون جامع و یا دفاع از رساله دکتری، می باید نسبت به چاپ فرم پیوست، تکمیل آن توسط استاد راهنمای محترم خود و در نهایت بارگذاری فرم تکمیل شده همراه با سایر مستندات مربوط، اقدام نمایند. مراتب جهت اطلاع رسانی مقتضی به حضور تقدیم می گردد.

 

 

فرم اعلام بسندگی زبان خارجی