اخبار

بنام خداوندی که قلم آفرید و آن را شایسته سوگند خویش قرار داد. آغاز سال تحصیلی جدید را خدمت همکاران محترم ،دوستان و دانشجویان قدیم و پذیرفته شدن دانشجویان جدیدالورود را در دانشکده هنر و...

چهارشنبه، ۷ مهر ۱۴۰۰

اطلاعیه ها