کارکنان

دفترچه تلفن

 

برای تماس با تلفنخانه از داخل دانشگاه با 9 و از خارج از دانشگاه با 31400000 تماس حاصل فرمایید.

(برای تماس از خارج دانشگاه باید به ابتدای شماره های زیر عدد 3140 اضافه گردد. ضمناً پیش کد شهر همدان 081 است)

نام و نام خانوادگی عنوان سازمانی واحد سازمانی تلفن همراه شماره داخلی شماره مستقیم شماره فکس پست الکترونیکی
  دفتر ریاست دانشکده هنر و معماری دانشکده هنر و معماری   4040 31404040 31402515  
محمدمهدی مولائی عضو هیات علمی گروه معماری دانشکده هنر و معماری   6588 31406588    
نفیسه اثنی عشری مدیر گروه گرافیک دانشکده هنر و معماری   2585 31402585    
رسول یونسی امور عمومی دانشکده هنر و معماری دانشکده هنر و معماری   2505 31402505    
روشنک امیدی کارشناس دبیرخانه دانشکده هنر و معماری دانشکده هنر و معماری   2506 31402506    
ابراهیم زارعی امین اموال دانشکده هنر و معماری دانشکده هنر و معماری   2507 31402507    
سعید علی تاجر رئیس دانشکده هنر و معماری دانشکده هنر و معماری   2510 31402510 31402515  
هاشم خادمی جوان مسئول دفتر ریاست دانشکده هنر و معماری دانشکده هنر و معماری   2511 31402511 31402515  
محمدرضا عراقچیان معاون آموزشی دانشکده هنر و معماری دانشکده هنر و معماری   2525 31402525 31402515  
زهرا نورمحمدی شایسته کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده هنر و معماری دانشکده هنر و معماری   2526 31402526    
حمید اکبری امور کلاسهای دانشکده هنر و معماری دانشکده هنر و معماری   2527 31402527    
طاهره ساروی مدیر سیستم دانشکده هنر و معماری دانشکده هنر و معماری   2530 31402530    
شراره پیرنظری مدیر آموزش دانشکده هنر و معماری دانشکده هنر و معماری   2535 31402535    
صفورا فرزادنیا کارشناس کتابداری دانشکده هنر و معماری دانشکده هنر و معماری   2540 31402540    
لیلا نائینی فرد کارشناس کتابداری دانشکده هنر و معماری دانشکده هنر و معماری   2541 31402541    
مهران کرمی کارشناس گروه طراحی صنعتی دانشکده هنر و معماری   2565 31402565    
مهرداد کریمی مشاور مدیر گروه طراحی صنعتی دانشکده هنر و معماری   2570 31402570    
طاهره ساروی کارشناس گروه گرافیک دانشکده هنر و معماری   2595 31402595    
زهرا نورمحمدی شایسته کارشناس گروه باستانشناسی دانشکده هنر و معماری   2607 31402607    
محمدرضا عراقچیان مدیر گروه طراحی شهری دانشکده هنر و معماری   2620 31402620    
مهران کرمی کارشناس گروه طراحی شهری دانشکده هنر و معماری   2630 31402630    
مجید حیدری دلگرم مدیر گروه معماری دانشکده هنر و معماری   2660 31402660    
مهران کرمی کارشناس گروه معماری دانشکده هنر و معماری   2662 31402662    
محمدابراهیم زارعی عضو هیأت علمی گروه باستان شناسی دانشکده هنر و معماری   6541 31406541    
عباس مترجم عضو هیأت علمی گروه باستان شناسی دانشکده هنر و معماری   6542 31406542    
یعقوب محمدی فر عضو هیأت علمی گروه باستان شناسی دانشکده هنر و معماری   6543 31406543    
کاظم ملازاده عضو هیأت علمی گروه باستان شناسی دانشکده هنر و معماری   6544 31406544    
اسماعیل همتی ازندریانی عضو هیأت علمی گروه باستان شناسی دانشکده هنر و معماری   6545 31406545    
محمدسعید ایزدی عضو هیأت علمی گروه طراحی شهری دانشکده هنر و معماری   6546 31406546    
حسن سجادزاده عضو هیأت علمی گروه طراحی شهری دانشکده هنر و معماری   6547 31406547    
ابراهیم مولوی عضو هیأت علمی گروه طراحی شهری دانشکده هنر و معماری   6549 31406549    
زهرا مریخ پور عضو هیأت علمی گروه طراحی صنعتی دانشکده هنر و معماری   6561 31406561    
کریم زارعی عضو هیأت علمی گروه گرافیک دانشکده هنر و معماری   6571 31406571    
علی سلمانی عضو هیأت علمی گروه گرافیک دانشکده هنر و معماری   6572 31406572    
غلامرضا شاملو عضو هیأت علمی گروه گرافیک دانشکده هنر و معماری   6573 31406573    
علی اصغر مروت عضو هیأت علمی گروه گرافیک دانشکده هنر و معماری   6574 31406574    
جمشید ملاپور عضو هیأت علمی گروه گرافیک دانشکده هنر و معماری   6575 31406575    
مجید حیدری دلگرم عضو هیأت علمی گروه معماری دانشکده هنر و معماری   6581 31406581    
محمدرضا عراقچیان عضو هیأت علمی گروه معماری دانشکده هنر و معماری   6583 31406583    
  کارشناس پژوهشی دانشکده هنر و معماری دانشکده هنر و معماری   2551 31402551    
  دفتر معاونت آموزشی دانشکده هنر و معماری دانشکده هنر و معماری   2522 31402522 31402515  
  دفتر معاونت پژوهشی دانشکده هنر و معماری دانشکده هنر و معماری   2550 31402550 31402515  
  کتابخانه دانشکده هنر و معماری دانشکده هنر و معماری   2544 31402544    
  مسئول دفتر معاون آموزشی دانشکده هنر و معماری دانشکده هنر و معماری   2524 31402524 31402515  
  نگهبانی درب ماشین رو دانشکده هنر و معماری دانشکده هنر و معماری   2518 31402518    
مهرداد کریمی مشاور عضو هیأت علمی گروه معماری دانشکده هنر و معماری   6585 31406585    
صاحب محمدیان منصور عضو هیأت علمی گروه معماری دانشکده هنر و معماری   6586 31406586    
حسین دوستی کارشناس امور رایانه دانشکده هنر و معماری   2514 31402514    
فرزاد حمیدی منش عضو هیات علمی گروه گرافیک دانشکده هنر و معماری   6570 31406570    
  سایت کامپیوتر دانشکده هنر و معماری دانشکده هنر و معماری   2519 31402519    
نفیسه اثنی عشری عضو هیات علمی گروه گرافیک دانشکده هنر و معماری   6566 31406566    
  نگهبانی ورودی اصلی دانشکده هنر و معماری دانشکده هنر و معماری   2517 31402517    
مریم محمدی عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشکده هنر و معماری   6539 31406539    
علی بیننده عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دانشکده هنر و معماری   6540 31406540    
  سلف هنر و معماری دانشکده هنر و معماری   2513 31402513