معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده

     دکتر کاظم ملازاده
     تحصیلات:  دکتری تخصصی
     مرتبه علمی:  دانشیار باستان شناسی
     ایمیل:  mollazadeh@basu.ac.ir
     وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/mollazadeh/
     تلفن:  081-34229050
     تلفن داخلی:  238
    آدرس:  همدان- میدان فلسطین- بلوار غبار همدانی- دانشکده هنر و معماری
    توضیحات:  دریافت رزومه