کارگاه طراحی معماری ارشد گرایش معماری ( یک الی سه ) 


گروه آموزشی:
نام آزمایشگاه: کارگاه طراحی معماری ارشد گرایش معماری ( یک الی سه ) 
نام سرپرست: محمد رضا عراقچیان -مهرداد کریمی مشاور-صاحب محمدیان منصور-غلامرضا طلیسچی -سعید علیتاجر
مرتبه علمی:
تلفن: 081-34235974
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

دانشجویان در این سه کارگاه طراحی معماری با اصول طراحی منظر، فضاهای چند کاربردی -فضاهای پرکاربرد و طراحی بر مبنای نظری (ایده گرا)آشنا و از طریق طراحی پروژه به تمرین می پردازند.