اساتید دانشکده

مهشید صحی زاده

مهشید صحی زاده

مهشید صحی زاده   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روشها و فنون طراحی شهری 2 2816024 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1403/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
مبانی و روشهای طراحی شهری 2816117 3 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1403/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
تاریخ شهرهای ایرانی-اسلامی 2816115 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
کارگاه طراحی شهری 1 2816017 3 01 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1402
درک و بیان محیط شهری 2816094 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
روشها و فنون طراحی شهری 2 2816024 2 01 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته چهارشنبه (15:00 - 17:00) 1402/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
اندیشه های فلسفی شهر 2816089 2 01 هرهفته چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1401/11/10 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
بیان معماری 2816095 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1401
روشها و فنون طراحی شهری 1 2816022 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 11:00) 1401/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
کارگاه طراحی شهری 1 2816017 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1401
نمایش 10 نتیجه
از 1