اساتید دانشکده

غلامرضا طلیسچی

غلامرضا طلیسچی

غلامرضا طلیسچی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
الهام اکبری بررسی رابطه بین ویژگی های کالبدی فضاهای باز مدارس متوسطه شهری و رفتار اجتماعی دانش آموزان (نمونه موردی : مدارس متوسطه اول دخترانه « با فضاهای باز متفاوت در منطقه 14 تهران» آزادی و جانبازان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
سمانه پاشائی نقش گرایش نظری مدارس معماری در میزان شایستگی فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد 1398/04/29
سعیده دهقان شناسایی ابعاد و مشخصات هویت حرفه ای معماران همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/20
سهراب رضایی نقش محیط بیرونی دانشکده ها بر دلبستگی به مکان دانشجویان نمونه موردی: پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
سهراب رضایی نقش محیط بیرونی دانشکده ها بر دلبستگی به مکان دانشجویان نمونه موردی: پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
سهراب رضایی نقش محیط بیرونی دانشکده ها بر دلبستگی به مکان دانشجویان نمونه موردی: پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
سهراب رضایی نقش محیط بیرونی دانشکده ها بر دلبستگی به مکان دانشجویان نمونه موردی: پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
سهراب رضایی نقش محیط بیرونی دانشکده ها بر دلبستگی به مکان دانشجویان نمونه موردی: پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
مونا صادقی جم بررسی نقش سبکهای شناختی در یادگیری طراحی معماری دانشجویان دانشگاههای تهران کارشناسی ارشد 1398/09/30
ژاله فریدی نباتی رابطه بین ویژگیهای کالبدی کلاس درس و یادگیری دانش آموزان مدارس ابتدایی پسرانه همدان (نمونه ی موردی، دبستانهای ناحیه 2 همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/19
منیژه قربانی نقش آموزش کارگاهی با رویکرد شیوه استاد و شاگردی شناختی در آموزش معماری پایدار؛ با تاکید بر بهره گیری از منابع انرژی تجدید پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/25
فاطمه هاشمی فرهود مطالعه مقایسه ای ادراکات از خلاقیت طراحی بین مربیان و دانشجویان مبتدی معماری؛ مطالعه موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/13
فاطمه هاشمی فرهود مطالعه مقایسه ای ادراکات از خلاقیت طراحی بین مربیان و دانشجویان مبتدی معماری؛ مطالعه موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/13
فاطمه هاشمی فرهود مطالعه مقایسه ای ادراکات از خلاقیت طراحی بین مربیان و دانشجویان مبتدی معماری؛ مطالعه موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/13
فاطمه هاشمی فرهود مطالعه مقایسه ای ادراکات از خلاقیت طراحی بین مربیان و دانشجویان مبتدی معماری؛ مطالعه موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/13
فاطمه هاشمی فرهود مطالعه مقایسه ای ادراکات از خلاقیت طراحی بین مربیان و دانشجویان مبتدی معماری؛ مطالعه موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/13
حمیدرضا امیری سازوکار نحوه درک فضاهای معماری بر مبنای علم عصب شناسی(neuroscience) و ارائه معیارهای طراحی کارشناسی ارشد دانلود 1397/12/26
سپیده پاک تأثیر وجود موانع در مجموعه های مسکونی بر احساس امنیت ساکنین کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
ابوالفضل حیدری تحلیل و ارزیابی تاثیر ضوابط و مقررات ملی طراحی و ساختمانی بر کیفیات مطلوب محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
نینا حسین زاده مسیریابی معماری و فرآیند آن در موقعیتهای مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
سارو رحیم زادگان ارزیابی پس از بهره برداری(P.O.E) نمای ساختمانهای مسکونی در همدان کارشناسی ارشد 1396/07/05
مصطفی رستمی فرد تأثیر پوسته دوم نما در جلوگیری از اصوات مزاحم در حاشیه بزرگراه های کلان شهرها مطالعه موردی: بزرگراه صدر در کلان شهر تهران کارشناسی ارشد 1395/11/03
سهراب رضایی نقش محیط بیرونی دانشکده ها بر دلبستگی به مکان دانشجویان نمونه موردی: پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
سهراب رضایی نقش محیط بیرونی دانشکده ها بر دلبستگی به مکان دانشجویان نمونه موردی: پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
سهراب رضایی نقش محیط بیرونی دانشکده ها بر دلبستگی به مکان دانشجویان نمونه موردی: پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
سهراب رضایی نقش محیط بیرونی دانشکده ها بر دلبستگی به مکان دانشجویان نمونه موردی: پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
سهراب رضایی نقش محیط بیرونی دانشکده ها بر دلبستگی به مکان دانشجویان نمونه موردی: پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
مینا رضایی تاثیر محیط های درمانی بر ایجاد خودپنداره در کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/25
حسام شیری مبتکر نقش میزان تحصیلات برشکل گیری تمایلات زیبایی شناختی افراد نسبت به بدنه های شهری کارشناسی ارشد 1396/07/05
راضیه شعاعی رابطه ی بین ویژگی کالبدی فضاهای باز مجموعه های مسکونی و تعاملات اجتماعی درون آنها کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
فرزانه فغان اوغانی بررسی رابطه ی بین مؤلفه های کالبدی مدارس و احساس دلبستگی به مکان دانش آموزان (نمونه ی موردی: دبستان های دولتی غرب تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/12
سپیده نیک نیا نقش فهم طراحی در آموزش معماری؛ تاثیر سابقه تحصیلی بر فهم دانشجویان تحصیلات تکمیلی معماری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
فاطمه هاشمی فرهود مطالعه مقایسه ای ادراکات از خلاقیت طراحی بین مربیان و دانشجویان مبتدی معماری؛ مطالعه موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/13
فاطمه هاشمی فرهود مطالعه مقایسه ای ادراکات از خلاقیت طراحی بین مربیان و دانشجویان مبتدی معماری؛ مطالعه موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/13
فاطمه هاشمی فرهود مطالعه مقایسه ای ادراکات از خلاقیت طراحی بین مربیان و دانشجویان مبتدی معماری؛ مطالعه موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/13
فاطمه هاشمی فرهود مطالعه مقایسه ای ادراکات از خلاقیت طراحی بین مربیان و دانشجویان مبتدی معماری؛ مطالعه موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/13
مهناز ونایی همکاری منسجم طراحی معماری در تیم های چند رشته ای؛ بررسی کنش ها و نقش ها از طریق نظریه فعالیت کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی معماری ارشد(2) 2813241 4 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1400
معماری معاصر2 2813194 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
برنامه دهی و روشهای طراحی 2813238 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
طراحی معماری 2 2813188 5 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1400
فرآیند طراحی در معماری 2813195 2 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
معماری معاصر 1 2813193 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
آشنایی با معماری معاصر 2813053 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
طراحی معماری ارشد(2) 2813241 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1399
برنامه دهی و روشهای طراحی 2813238 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
طرح معماری 2 2813069 5 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1399
فرآیند طراحی در معماری 2813195 2 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
آشنایی با معماری معاصر 2813053 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
طرح معماری 2 2813113 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 13:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 13:00) 1399/04/01 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
طرح معماری 2 2813069 5 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 15:00) 1398/10/11 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نظریه و روش های طراحی 2813110 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آشنایی با معماری معاصر 2813053 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
طرح معماری 2 2813113 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 13:00) 1398/03/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 17 نتیجه
از 1