اخبار

  به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند با توجه به شرایط خاص شیوع بیماری کرونا و به جهت حفظ سلامتی دانشجویان، کارکنان و اساتید طبق مصوبه شورای دانشگاه مقرر گردید امتحانات نیمسال 982 به صورت غیر...

چهارشنبه، ۴ تیر ۱۳۹۹

اطلاعیه ها