اخبار

با عنایت به مصویه هیات رئیسه دانشگاه، کلیه ی فعالیت های آموزشی واداری از روز شنبه مورخ 10399/09/01 به مدت دو هفته به صورت غیر حضوری خواهد بود. لذا دانشجویان می توانند امور آموزشی خود را در ساعت...

جمعه، ۳۰ آبان ۱۳۹۹

اطلاعیه ها