اطلاعیه مهم تغییر ساعت امتحانی برخی از دروس

25 Dec 2017
کد خبر : 6338233
تعداد بازدید : 113

اطلاعیه مهم تغییر ساعت امتحانی برخی از دروس رشته طراحی صنعتی و طراحی شهری

به اطلاع کلیه دانشجویان رشته طراحی صنعتی و طراحی شهری می رساند با توجه به اینکه تاریخ امتحانات دروس ذیل در خارج بازه امتحانی نیمسال جاری ثبت گردیده آموزش دانشکده تاریخ جدید این دروس را به شرح ذیل اعلام می دارد.

بررسی طراحی شهری در ایران  2816037      از  18/10/1396  تغییر به 01/11/1396 ساعت   12-10

 تاریخ طراحی صنعتی     2817024      از 18/10/1396 ساعت 12-10 تغییر به  01/11/1396 ساعت   12-10