تمدید فرصت دفاع از پایان نامه و رساله (پارسا) دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، تا تاریخ 1401/12/20

15 02 2023 05:14
کد خبر : 6335329
تعداد بازدید : 68

با سلام

احتراما باستحضار می رساند با توجه به تعویق افتادن برخی جلسات دفاع به علت بارش برف و غیرحضوری شدن برخی از روزهای کاری دانشگاه و همچنین تعطیلی رسمی سه روز شنبه به صورت متوالی در تقویم آموزشی، به پیشنهاد معاونین محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده ها، فرصت دفاع از پایان نامه و رساله (پارسا) دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، تا تاریخ 1401/12/20 تمدید شد. مراتب جهت اطلاع رسانی مقتضی، به حضور تقدیم می گردد.