جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "فاطمه تیموری"

02 Oct 2017
کد خبر : 6338278
تعداد بازدید : 148

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "فاطمه تیموری" با موضوع "پژوهشی در شکل گیری و تکوین ارسن های مذهبی در دوره ایلخانی"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "فاطمه تیموری" با موضوع "پژوهشی در شکل گیری و تکوین ارسن های مذهبی در دوره ایلخانی"

 

رشته:       باستان شناسی

گرایش:      دوران اسلامی    

استاد راهنما:     دکتر محمد ابراهیم زارعی

استاد مشاور:       ---

داوران داخلی:         دکتر مریم محمدی_ ، دکتر علی بیننده

ناظر : دکتر عباس مترجم

تاریخ دفاع:  95/07/15      ساعت:15

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری