جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "نسرین بیک محمدی"

06 Feb 2016
کد خبر : 6339077
تعداد بازدید : 68

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "نسرین بیک محمدی" با موضوع "بررسی الگوهای استقراری دوران اسلامی دشت ملایر با استفاده از تحلیل های GIS "

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "نسرین بیک محمدی" با موضوع "بررسی الگوهای استقراری دوران اسلامی دشت ملایر با استفاده از تحلیل های GIS  "

رشته:       باستان شناسی
گرایش:
     دوران اسلامی

استاد راهنما:     دکترمحمد ابراهیم زارعی
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر علی بیننده ، دکتر عباس مترجم

تاریخ دفاع:  94/11/24     ساعت: 9 تا 11 صبح

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری