اعضای هیات علمی

 
علی بیننده

علی بیننده

استادیار 
پست الکترونیکی: 
محمدابراهیم زارعی

محمدابراهیم زارعی

استاد 
پست الکترونیکی: 
عباس مترجم

عباس مترجم

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
مریم محمدی

مریم محمدی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
یعقوب محمدی فر

یعقوب محمدی فر

استاد 
پست الکترونیکی: 
کاظم ملازاده

کاظم ملازاده

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
اسماعیل همتی ازندریانی

اسماعیل همتی ازندریانی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نمایش 7 نتیجه
از 1