اعضای هیات علمی

 
نسترن بهاری پور

نسترن بهاری پور

مربی 
پست الکترونیکی: 
محمد پیله ور

محمد پیله ور

 (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
change-logo

مجید حیدری دلگرم

استادیار 
پست الکترونیکی: 
غلامرضا طلیسچی

غلامرضا طلیسچی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
محمدرضا عراقچیان

محمدرضا عراقچیان

مربی 
پست الکترونیکی: 
سعید علی تاجر

سعید علی تاجر

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
مهرداد کریمی مشاور

مهرداد کریمی مشاور

استاد 
پست الکترونیکی: 
صاحب محمدیان منصور

صاحب محمدیان منصور

استادیار 
پست الکترونیکی: 
مرتضی ملکی

مرتضی ملکی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
محمدمهدی مولایی

محمدمهدی مولایی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نمایش 10 نتیجه
از 1