دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 590 نتیجه
از 30
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آبرنگ 2815120 2 کارشناسی 02 کریم زارعی هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) نامشخص
آبرنگ 2815120 2 کارشناسی 01 کریم زارعی هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
ایران در آغاز شهرنشینی 2812040 2 کارشناسی باستان شناسی 01 علی بیننده هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00)
ارتباط تصویری1(خلاصه سازی) 2814192 3 کارشناسی گرافیک 02 بشیر پوروقار هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 19:00) نامشخص
ارتباط تصویری1(خلاصه سازی) 2814192 3 کارشناسی گرافیک 01 بشیر پوروقار هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص
ارگونومی(2) 2817069 2 کارشناسی طراحی صنعتی 01 زهرا مریخ پور هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00)
آشنایی با معماری معاصر 2813053 2 کارشناسی معماری 01 غلامرضا طلیسچی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/01 (10:00 - 12:00)
آشنایی با هنر در تاریخ 1 2815093 2 کارشناسی 01 علی اصغر مروت هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00)
آشنائی با هنر در تاریخ 1 2814038 2 کارشناسی گرافیک 01 علی اصغر مروت هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/01 (14:00 - 16:00)
اصول و مبانی انسانشناسی 2812032 2 کارشناسی باستان شناسی 01 علی بیننده هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/09 (08:00 - 10:00)
انسان، طبیعت، طراحی 2815137 2 کارشناسی 01 علی سلمانی هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00)
انسان طبیعت معماری 2813034 2 کارشناسی معماری 01 محمد پیله ور هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته شنبه (11:00 - 13:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00)
انسان و محیط 2813240 2 کارشناسی ارشد معماری 01 مهرداد کریمی مشاور هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00)
باستانشناسی پیش ار تاریخ بین النهرین 2812050 2 کارشناسی باستان شناسی 01 عباس مترجم هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00)
باستان شناسی دوران تاریخی بین النهرین ازآغازادبیات تااورسوم 2812106 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 یعقوب محمدی فر هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00)
باستان شناسی دوران تاریخی یونان و روم 2812125 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 اسماعیل همتی ازندریانی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00)
باستان شناسی دوره تاریخی ایلام 2812101 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 یعقوب محمدی فر هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00)
باستان شناسی دوره تاریخی ماد 2812102 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 کاظم ملازاده هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00)
باستان شناسی دوره تاریخی هخامنشی 2812103 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 کاظم ملازاده هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/03 (08:00 - 10:00)
باستانشناسی و هنر آسیای صغیر 2812053 2 کارشناسی باستان شناسی 01 علی بیننده هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 590 نتیجه
از 30