اعضای هیات علمی

نمایش 11 نتیجه
از 1
 
نفیسه اثنی عشری

نفیسه اثنی عشری

استادیار 
پست الکترونیکی: 
مهدی پرستار شهری

مهدی پرستار شهری

مربی 
پست الکترونیکی: 
بشیر پوروقار

بشیر پوروقار

استادیار 
پست الکترونیکی: 
حمید رضا چتربحر

حمید رضا چتربحر

مربی 
پست الکترونیکی: 
فرزاد حمیدی منش

فرزاد حمیدی منش

مربی 
پست الکترونیکی: 
کریم زارعی

کریم زارعی

مربی 
پست الکترونیکی: 
علی سلمانی

علی سلمانی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
غلامرضا شاملو

غلامرضا شاملو

مربی 
پست الکترونیکی: 
داود میرزایی

داود میرزایی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
علی اصغر مروت

علی اصغر مروت

استادیار 
پست الکترونیکی: 
جمشید ملاپور

جمشید ملاپور

مربی 
پست الکترونیکی: 
نمایش 11 نتیجه
از 1