دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 1,309 نتیجه
از 66
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اخلاق و قوانین باستانشناسی 2812253 2 کارشناسی ارشد 01 محمدابراهیم زارعی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/11/03 (10:00 - 12:00)
ارتباط با صنایع 2817091 2 کارشناسی طراحی صنعتی 01 علی نجفی زیارانی هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1402/10/25 (08:30 - 10:30)
ارتباط تصویری2(پایه نشانه) 2814193 3 کارشناسی گرافیک 01 بشیر پوروقار هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 13:00) نامشخص
ارتباط تصویری2(پایه نشانه) 2814193 3 کارشناسی گرافیک 02 بشیر پوروقار هرهفته چهارشنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته چهارشنبه (09:00 - 13:00) نامشخص
آشنایی با هنر در تاریخ 1 2815093 2 کارشناسی 01 علی اصغر مروت هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/25 (10:30 - 12:30)
آشنائی با هنر در تاریخ 1 2814038 2 کارشناسی گرافیک 01 علی اصغر مروت هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/24 (10:30 - 12:30)
آمار در شهرسازی 2816108 2 کارشناسی 01 حامد عباسی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/01 (08:30 - 10:30)
اندیشه ها و نظریات طراحی شهری با تاکید بر رویکرد اسلامی 2816026 2 کارشناسی ارشد طراحی شهری 01 حسن سجادزاده هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/23 (14:00 - 16:00)
انسان شناسی در باستان شناسی 2812263 2 کارشناسی ارشد 01 علی بیننده هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/03 (10:00 - 12:00)
باستانشناسی ایران در دوران نخستین دهکده ها 2812260 2 کارشناسی ارشد 01 عباس مترجم هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/23 (10:00 - 12:00)
باستان شناسی بین النهرین در دوران تاریخی 2812209 2 کارشناسی 01 کاظم ملازاده هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1402/11/01 (10:00 - 12:00)
باستان شناسی بین النهرین درطول هزاره دوم واول 2812107 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 کاظم ملازاده هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/27 (08:00 - 10:00)
باستانشناسی پیش از تاریخ مناطق همجوار ایران 2812261 2 کارشناسی ارشد 01 علی بیننده هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/25 (08:00 - 10:00)
باستان شناسی دوران اسلامی1 2812212 2 کارشناسی 01 مریم محمدی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1402/10/30 (14:00 - 16:00)
باستان شناسی دوران اسلامی 3 2812214 2 کارشناسی 01 محمدابراهیم زارعی هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1402/11/01 (08:00 - 10:00)
باستان شناسی دوران تاریخ ایران 2 2812207 2 کارشناسی 01 یعقوب محمدی فر هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/26 (10:00 - 12:00)
باستان شناسی دوره تاریخی اشکانی 2812104 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 یعقوب محمدی فر هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/23 (10:00 - 12:00)
باستان شناسی دوره تاریخی ساسانی 2812105 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 یعقوب محمدی فر هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/25 (10:00 - 12:00)
باستان شناسی دوره نوسنگی ایران 2812200 2 کارشناسی 01 علی بیننده هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/23 (10:00 - 12:00)
باستانشناسی ساسانی 2812045 2 کارشناسی باستان شناسی 01 یعقوب محمدی فر هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/04 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 1,309 نتیجه
از 66