اعضای هیات علمی

 
محمدسعید ایزدی

محمدسعید ایزدی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
حسن سجادزاده

حسن سجادزاده

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
مهشید صحی زاده

مهشید صحی زاده

استادیار 
پست الکترونیکی: 
حامد عباسی

حامد عباسی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
محمدرضا عباسی نادرپور

محمدرضا عباسی نادرپور

استادیار 
پست الکترونیکی: 
change-logo

ابراهیم مولوی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نمایش 6 نتیجه
از 1